Strammer inn på skattefri boligutleie.

Økonomirådgiver om endringen: Nytt skritt i retning av boligskatt – kan gi prisfall på en boligtype – folk kan få gjeldsproblemer.

– Dette er en skattebombe, sier den uavhengige økonomirådgiveren Agnes Bergo i Pengedoktoren.

 I forslaget for statsbudsjettet for 2012 gjør regjeringen utleie mindre gunstig for eiere av tomannsboliger.

De har hittil skattefritt kunne leie ut den ene boenheten, pluss inntil halvparten av den boenheten de selv bor i, regnet etter leieverdi.

Les mer…