Sett bort boligutleien

For mange er tanken på å leie ut leiligheten synonymt med stress og mas – man har rett og slett ikke tid til å sette seg inn regler, finne leietakere eller håndtere eventuelt dårlige leietakere.

Et alternativ kan være å sette bort utleien til et forvaltningsfirma. Det finnes flere aktører i bransjen, og det er litt forskjellig hvilke tjenester de tilbyr. Noen finner kun leietaker til deg, mens andre tar seg av hele utleieprosessen fra å finne leietaker til å forvalte hele utleieforholdet til det avsluttes. Felles for aktørene er at de som regel tar prosenter av månedsleien + et startgebyr.

To kjente utleieforvaltere er Leiebolig.no og Utleiemegleren.no.