Skatt ved salg av bolig

Gevinst ved salg av bolig er skattefri når selgeren på salgstidspunktet har eid eiendommen i mer enn ett år og brukt den som egen bolig i minst ett av de siste to årene forut for salget, jf. skatteloven § 9-3 annet ledd. Motstykket er at tap ved salg av tilsvarende boligeiendom ikke er fradragsberettighet.

Les resten av artikkelen på Juss.info