Skatt ved utleie av bolig

Som utgangspunkt er inntekt ved utleie av bolig skattepliktig. Nettoinntekten skal begregnes som kapitalinntekt, dvs. det skal skattes 28 prosent.

Utleieinntekt er allikevel skattefri når:

– eieren bruker minst halvparten av utleieboligen selv regnet etter utleieverdien eller
– utleieleiligheten er en tomannsbolig og eieren bruker minst halvparten av tomannsboligen til egen bruk regnet etter utleieverdien eller
– hele eller en større del av boligen leies ut for inntil 20 000 kroner i inntektsåret.

Les resten av artikkelen på Juss.info