Pass opp for ulovlig husleieøkning

I dag kan man lese om en utleier som økte leien i strid med reglene i Husleieloven på DinePenger.no. Utleieren økte husleien på grunn av økte kostnader ved boligen, og mer enn økningen i prisindeksen. Leietakerne gikk til media, og resultatet er dagens avisoppslag.

Når du øker husleien er det veldig viktig at du gjøre det på en lovlig måte. Husleieloven har strenge regler for økning av husleie.

Husleien kan kun reguleres på følgende måte:

  • økes etter endringen i konsumprisindeksen hvert år med en måneds skriftlig varsel. Endringen i konsumprisindeksen kan du regne ut selv på Statistisk Sentralbyrå sine sider.
  • hvert tredje år kan du øke husleien til det som omtales som gjengs leie med seks måneders skriftlig varsel. Gjengs leie er ikke det samme som markedsleie, men et gjennomsnitt for tilsvarende leiligheter i tilsvarende område som leies ut på tilsvarende vilkår over tilsvarende tidsperiode. En statistikk for gjengs leie for Oslo kan du finne her.

Dette er de to eneste lovlige måtene å regulere leien på. Det er altså ikke tillatt å øke leien med 500 kroner fordi felleskostadene eller offentlige avgifter på utleieleiligheten har økt. Hvis du gjør dette vil leietaker kunne kreve den ulovlige leien refundert med forsinkelsesrenter. Dette gjelder uavhengig av om leietakeren i utgangspunktet gikk med på leieøkningen.

Vær derfor nøye med å følge husleieloven når du leier ut din leilighet. En risiko for økte leilighetskostnader i leieperioden må du eventuelt kalkulere inn i leiesummen når du fastsetter leien ved inngåelse av leieforholdet.