Nå blir det dyrere å eie utleiebolig

I forslaget til statbudsjettet for 2013 har regjeringen foreslått en økning å ligningsverdiene for sekundærboliger i formueskatten fra 40% til 50% av den anslåtte markedsverdien.

Regjeringen ønsker å redusere den skattemessige fordelen av investering i eiendom fremfor banksparing. Samtidig ønsker regjeringen å dempe insentivene til å plassere penger i flere boliger for å spare skatt, dette for å redusere prispresset på boliger.

Dette vil gå ut over personer som investerer i bolig for og leie den ut. For en utleieleilighet som har en verdi på fire millioner kroner, vil ligningsverdien øke fra 1,6 til 2 millioner. Hvis eieren av utleieleiligheten har formue over fribeløpet betyr dette en økning i formueskatten fra 17.600 kroner til 22.000 kroner årlig.

I den grad dette tiltaket reduserer interessen for å kjøpe for å leie ut, vil tiltaket naturlig nok redusere tilbudet av utleieboliger, noe som igjen vil kunne føre til økte leiepriser. I verste fall kan tiltaket føre til at folk ønsker å selge utleieboligene sine, og dette kan medføre at så mye som 30.000 boliger vil forsvinne fra markedet.