Depositum/garanti

Utleier kan kreve at leietaker betaler et depositum på inntil seks måneders husleie til sikkerhet for skyldig leie, skader på husrommet og andre krav som har tilknytning til husleieavtalen. Beløpet skal settes på egen bankkonto i leietakerens navn. Pengene tilhører leietaker og inkluderer de renter som opptjenes i leieperioden. Ingen av partene kan i leieperioden alene disponere over kontoen, men leietakeren kan få utbetalt rentene. Ved depositum for studentsamskipnadens leiligheter, kan det avtales at rentene tilfaller denne utleieren.

Det er utleier som skal betale eventuelle gebyr ved opprettelsen av depositumskonto. Dersom bank/utleier krever at leietaker betaler gebyret for depositumskontoen, kan leietakeren trekke fra dette beløpet ved første husleiebetaling.
Hvis utleieren leier ut til flere/bokollektiv, skal det opprettes særskilt depositumskonto for hvert boforhold.
I stedet for eller i kombinasjon med depositum, kan det avtales at leieren skal stille garanti til sikkerhet for krav som kan oppstå. Garantibeløpet og depositumsbeløpet kan tilsammen ikke overstige seks måneders husleie.

Du kan finne flere juridiske artikler om utleie på informasjonsportalen Juss.info – husleie.