Leiekontrakt

Utleie av leilighet reguleres i utgangspunnket av husleieloven. Husleieloven er i stor grad ufravikelig til ugunst for leietaker, det vil si at man ikke kan skrive en leiekontrakt som stiller leietaker dårligere enn det som følger av husleielovens bestemmelser.

Husleieloven gir både utleier og leietaker adgang til å kreve at en muntlig leieavtale settes opp som en skriftlig leiekontrakt. En leiekontrakt er også viktig for å kunne dokumentere hva som faktisk er avtalt mellom leietaker og utleier. Det anbefales derfor at man alltid setter opp en skriftlig leiekontrakt.

Vi vil anbefale at man benytter seg en en av følgende leiekontrakter som er gratis og kan lastes ned fra nettet:

Selv om husleieloven i utgangspunktet er ufravikelig til ugunst for leietaker, er det likevel åpnet for en rekke muligheter til å fravike lovens bestemmelser til ugunst for leietaker i en leiekontrakt. Dette gjelder blant annet bestemmelser om vedlikeholdsansvar og oppsigelsestid. Man kan fravike husleieloven de steder hvor loven sier “om ikke annet er avtalt” eller “kan fravikes i avtale”.

Du kan lese mer om inngåelse av leiekontrakt her.