Skatteregler

Generelt

Inntekt ved utleie av bolig/fritidsbolig er i utgangspunktet skattepliktig inntekt. Nettoinntekten skattlegges som kapitalinntekt med 28 prosent. Utleieinntekter fra flermannsboliger er alltid skattepliktige.

Utleieinntekter fra egen bolig/fritidsbolig kan være skattefrie. Boliger hvor leieinntektene er skattefrie, omtales som fritaksliknede boliger.

Skattefritak for egen bruk

Eier av bolig eller fritidseiendom blir ikke beskattet for verdien av å bruke eiendommen helt eller delvis til egen bolig. Skattefritaket gjelder for

  • boligeiendom, f.eks. enebolig, to- eller flermannsbolig, rekkehus, leilighet mv.
  • fritidseiendom
  • boenhet i boligselskap
  • våningshus på gårdsbruk

Når er utleieinntekten skattefri?

Utleieinntekter fra bolig er skattefrie når:

  • eieren bruker minst halvparten av boligen til egen bruk regnet etter utleieverdien. Se nærmere om dette nedenfor.
  • eiendommen er en tomannsbolig og eieren bruker minst halvparten av den ene leiligheten til egen bruk.
  • hele eller en større del av boligen leies ut for inntil 20 000 kroner i inntektsåret.

Utleieinntekter fra flermannsbolig er alltid skattepliktige.

Hva menes med å bruke “minst halvparten av boligen”?

Med «minst halvparten av boligen» menes at utleieverdien av den del av eiendommen
som eieren bruker, er minst like høy som utleieverdien av den del av eiendommen som blir utleid.

Utleieinntektene er altså skattefrie selv om inntil 50 prosent av eiendommen (regnet
etter utleieverdi) leies ut.

Utleie av hele eller en større del av boligen

Med ”større del” menes at utleieverdien av den delen du leier ut er høyere enn utleieverdien av den delen du selv bruker til egen bolig.

Leies hele eller en større del av boligen ut for mer enn 20 000 kroner, skal boligen regnskapsliknes og alle utleieinntektene fra boligen er skattepliktige.

Ved avgjørelsen av om beløpsgrensen for skatteplikt på 20 000 kroner er overskredet, er det bare de utleieinntekter du får ved utleie av hele eller en større del av boligen som skal regnes med.

Hva menes med utleieverdi?

Med utleieverdi menes en normal utleieverdi for leiligheten/boligdelen på det frie markedet til det formål arealene er brukt til.

Du kan finne flere juridiske artikler om utleie på informasjonsportalen Juss.info – skatt.